Animeriduvvam giellaoahppa

Julevsámegiela animeriduvvam giellaoahpan li 10 temá / Det er ti tema i den animerte grammatikken:

  1. Verba såjåduvvi / Verb bøyes
  2. Værbbakategorija / Verbkategorier
  3. Målsosjiedna / Omlyd
  4. Dássemålssusibme / Stadieveksling
  5. Nominatijvva ja akkusatijvva / Nominativ og akkusativ
  6. Inessijvva / Inessiv
  7. Elatijvva / Elativ
  8. Illatijvva / Illativ
  9. Avtalåhko ja ieneplåhko / Entall og flertall
  10. Mujna l … / Å ha

Sválldas: Animeriduvvam giellaoahppa

Juohkka temán la bielle guoradallamgatjálvisáj (ruodná boallo). Dån boadá ruopptot sijdda-boalojn. Dassta máhtá gæhttjat filmav temá birra (oránssja boallo), akti jali moaddi. Dahpa dassta árkkaslávgátjav filmajn. Maŋemusát máhtá temá dahkamusáj barggat (alek boallo), ja boadá ruopptot sijdda-boalojn. Máhtá aj gæhttjat ietjat båhtusijt boalojn biele vuolemusán.

Hvert tema inneholder en side med kartleggingsspørsmål (grønn knapp). Du kommer tilbake til hovedsiden med hjem-knappen. Deretter kan du se en film om temaet (oransje knapp), en eller flere ganger. Lukk deretter fanen med filmen. Til slutt jobber du med oppgavene til temaet (blå knapp). Bruk Hjem-knappen for å komme tilbake til hovedsiden igjen. Du kan også se på dine resultater med knappen lengst ned på siden.

Description

Sválldas:

 

 

 

 

 

 

Giella: Julevsámegiella

Ulmmejuogos: Oahppe gudi låhki fágav julevsámegiella 3. Hiehpá aj ållessjattugijda gudi oahppi sámegielav.

Máhtudakulme:

1. dáse maŋŋela: ståhkat ja sjuggelit barggat giellajienaj, stávvalij, giellaelementaj ja ritmaj ja tjállet bágojt, gárgadisájt ja oanes tevstajt

2. dáse maŋŋela: tjállet oanes tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi ja adnet tjielgas jiednadimev ja dádjadahtte báhkosåjådimijt ja gárgadisstruktuvrajt

3. dáse maŋŋela: ságastallat ja subtsastit vásádusáj ja ájggomusáj birra ja tjállet tevstajt ma diededi, subtsasti ja gatjádi

Vuodotjehpudagá: buktet tjállet, digitála tjehpudagá.

Tjálle: Kirsi Paltto

Julevsámegiellaj hiebadam: Arn Endre Spein Offervann

Báddim: Stig Riemmbe Gaelok

Animerim: Filmkonsulentene AS

Ruhtadibme: Vuona Sámedigge

Jahke: 2021

Filmajt máhttá aj Vimeon gæhttjat (diebttji sválldasijt):

1. Verba såjåduvvi / Verb bøyes
2. Værbbakategorija/Verbkategorier
3. Målsosjiedna / Omlyd
4. Dássemålssusibme / Stadieveksling
5. Nominatijvva ja akkusatijvva / Nominativ og akkusativ
6. Inessijvva / Inessiv
7. Elatijvva / Elativ
8. Illatijvva / Illativ
9. Avtalåhko ja ieneplåhko / Entall og flertall
10. Mujna l … / Å ha

 

Oahpponævvo l aj nuorttasámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.