Mijá birra

Ansatte

Kirsi Paltto - Daglig leder (cand.philol. UiTØ)

Kirsi Paltto – Daglig leder (cand.philol. UiTØ)

 

Kirsi Paltto koordinerer utviklingen av nettbaserte læremidler og kurs.

Kirsi Paltto er også koordinator og lærer på våre språkkurs.

Kirsi Paltto oversetter til samisk fra forskjellige språk og behersker samisk, svensk, finsk, norsk, engelsk, tysk, spansk og russisk.

Hun er også forfatter og bruker da hele sitt navn, Kirsi Máret Paltto.

Kirsi Paltto har lang erfaring innen utvikling av nettbaserte læremidler og kurs for samiske barn og voksne.

‘Hvis det ikke finnes,
kan vi skape det’

 


Jan Skoglund Paltto – Markedssjef

Jan Skoglund Paltto – Markedssjef

Jan Skoglund Paltto er prosjektkoordinator for alle språktjenester og administrerer utleie av tolkeutstyr.

Jan Skoglund Paltto har lang erfaring innen formidling av samiske språktjenester og er levende opptatt av å utvikle tjenester som gir samisk språk og kultur økt status i samfunnet.

‘Vi gir verden det
verden har behov for’

 


ABC-Company E-skuvla AS har høyt kvalifiserte ansatte og medarbeidere som har høyere utdannelse innen samisk språk og kultur.

 

 

ABC-Company E-skuvla AS er en samisk digital forlag og nettskole. Vi lager nettbaserte læremidler i og på samisk og tilbyr fjernundervisning i samisk. E-skuvla har som visjon å tilby de beste nettbaserte kursene og læremidlene i nordområdet.

Den nordlige delen av Skandinavia har alltid vært flerkulturelt med mange språk. Etter å ha oppnådd status som offentlig språk har samisk språk tatt sin naturlige plass i det offentlige rom.

For å møte det økte behovet for språkopplæring og kompetanse om samiske forhold ble ABC-Company E-skuvla AS (E-skuvla) i 2000 etablert og i 2013 ble vi en offentlig godkjent nettskole og samisk forlag

Mål
– å tilby nettbasert opplæring i språk, kultur, og samfunnsfag
– å dekke og supplere undervisningstilbud på grunnskolenivå
– å være et videre- og etterutdanningsalternativ