Saal 2

E-skuvla arrangerer SAAL2 – samisk gjennom praktiske aktiviteter i Karasjok våren 2021. Kurset består av to delkurser – Sámegiella 3 og Sámegiella 4 på 80 timer hver. Det er mulig å delta på begge eller velge.

Kursene vektlegger kommunikasjon på samisk og samarbeid mellom studentene. Studenten vil øve på å snakke samisk ved forskjellige hverdagslige situasjoner. Nye ord, muntlige og skriftlige øvelser og grammatikk tilpasses temaer. Hvert tema inneholder muntlige øvelser, rollespill og enkle tekster.

Det vil også arrangeres turer og overnattingsturer med lokale ressurspersoner. Studentene vil også jobbe med prosjekt i gruppe, og vil presentere sitt prosjektarbeid i slutten av studiet og ved muntlig eksamen (ikke obligatorisk). Gjennom kurset vil studentene oppnå nivå A2 i europeisk språkportfolio, og være godt på vei til nivå B1.

Studenter som ønsker det kan ta SAAL2-eksamen som privatist ved Samisk høyskole i Kautokeino etter kurset, og oppnår da 15 studiepoeng (forutsetter 80% oppmøte på kurset).

Description

Målgruppe: Studenter som har studert Saal 1 eller Davvin 1 og 2 eller motsvarende, og studenter med passivt språk.

Læringsmåte: Såkalt «flipped learning», dvs. studentene leser og lærer ting på forhånd og så møtes vi til praktiske aktiviteter for å øve på det vi har lært. Studenten for tilgang til nettbasert læringsmateriale allerede ved innmelding, så hvis man ønsker kan man begynne med språkinnlæring allerede om sommeren.

Kursstart: 15. januar 2021. Kurset avsluttes i mai 2021 med eksamen for de som ønsker det.

Kurstider: Onsdager og fredager kl 8.15 – 11.00 og tre helger (hvilke – oppgis senere).

Kurset er på 160 timer organisert læring. I tillegg må man regne med å bruke 160 timer på egenlæring i forkant og etter samlingene.

Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttošgeaidnu 2 (samme bygg som Averdi, tidligere Husflidslag (lavt blått bygg ved siden av tannhelsetjenesten)

Materialavgift: kr 1300,- i begynnelsen av kurset og kr 1300,- halvveis på kurset. Refunderes etter gjennomført kurs (gjelder studenter registrert bosatt i Norge).

Eksamen: Privatisteksamen i maid ved Samisk høyskole, Kautokeino (ev. nettbasert), for de som ønsker det. Det vil være muntlig eksamen på grunnlag av en mappe med fire korte tekster. Kurset gir 15 høyskolepoeng for de som består eksamen.

Avgifter for de som ønsker å ta eksamen: Semesteravgift til Samisk høyskole kr 400,- og eksamenavgift kr 2000,- betales inn i begynnelsen av kurset.

Ved turer og reiser betaler studentene egenandel.

Material-, semester- og eksamenavgift vil refunderes etter gjennomført kurs. Gjelder studenter som er registrert som bosatt i Norge.

Antall studenter: Det er plass for 10 studenter på studiet.

Kursmateriale: E-skuvlas nettbaserte kursmateriale, Davvin 3 og Davvin 4 (bestilles til alle av E-skuvla, si gjerne i fra hvis du allerede har bøkene).

Påmelding: Send inn navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse sammen med en kort motivering hvorfor du ønsker å studere samisk, til adm@e-skuvla.no senest 5. januar 2021. Nevn gjerne om noen av punktene for samisk tilhørighet gjelder deg (se lenger ned).

De som ønsker å ta eksamen må sende inn eget skjema til Samisk høyskole. Hvis du ønsker å sende elektronisk må du kryptere dokumentet da det inneholder pesronlig informasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon rundt dette. Frist for å melde seg på privatisteksamen er 1. september 2020.

Unntak for krav for studiekompetanse:

Studenter som ønsker å ta eksamen og oppnå studiepoeng må i utgangspunkt ha studiekompetanse, men det gjøres unntak for studenter med samisk tilhørighet. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på studiekompetanse hvis du er:

  • samisk person som har mistet sitt språk og som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  arbeidstaker ved et offentlig arbeidsted i samisk område som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  annet (f. eks. har samisk familie eller bor i samisk område) og ønsker å lære seg samisk

Etter kurset

Etter kurset kan studentene søke på Samisk semesteremne som Samisk høyskole arrangerer hvert vårsemester.

Samarbeidspartner: Kárášjoga Sámiid Searvi

Finansiering av kurset: Kompetanse Norge og Sametinget

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.