Gáisá 3 – siebriedahkefaage (noerhtesaemien)

(Norsk) Gáisá 3 er en digital lærebok i samfunnsfag på nordsamisk. Du kan bla i boka lenger ned på siden. Velg gjerne helskjerm modus.

Det er laget en trykt arbeidsbok som kan bestilles hos forlaget og en digital lærerveiledning (pdf-fil, oppdatert 06.1.2021).

Lærebokserien er laget på nord-, lule- (Gájsse) og sørsamisk (Gaejsie).

Forfatter: Inger-Biret Vasara-Hammare Sara

Koordinator hos E-skuvla: Kirsi Paltto

Illustrasjoner og layout: Liisa Helander

Det norske Sametinget har finansiert utgivelsen av læremiddelserien.

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.