Mobiilabihtát

Mobiilabihtáin leat vihtta modula:

1. Bihttáspealut

2. Muitinspealut

3. Alfabehta

4. Ságastallangovat

5. Giellaoahppa

 

 

Description

Mobiilabihtát leat sámegiela hárjehusat vuođđoskuvlla ohppiide, geat lohket sámegiela 2. giellan (Sámegiella 2, 3 dahje 4). Hárjehusat heivejit iešguđet dásiide. Oahppi beassá speložiid ja bargobihtáid bokte oahpahallat ođđa sániid, gulahallama, mii lea čadnojuvvon iešguđet dilálašvuođaide ja giellaoahpa.

 

Oahpponeavvu gokčá dáid osiid Sámegiella 2 oahppoplánas:

Dássi 1 m:

– dadjat sániid ja álkis cealkagiid

– guldalit njálmmálaš teavsttaid ja dovdat sániid ja dajaldagaid mat gullet oahpes ja beaivválaš dilálašvuođaide

–  ságastallat govaid birra álkis dadjanmálliin

– lohkat stuora ja smávva sámegiel bustávaid

– dovdat sátnegovaid

 

Dássi 2m

– guldalit ja ipmirdit álkis ságastallamiid, fearániid ja muitalusaid

–  ságastallat beaivválaš dilalašvuođaid birra

–  geavahit dábáleamos bearaš- ja fuolkevuođa sániid

 

Dássi 3m

–  albmanahttit beaivválaš dilálašvuođaid birra dálááiggis, vássánáiggis ja boahtteáiggis

–  guldalit ja muitalit ođđasis dan mii muitaluvvo

–  lohkat ja ipmirdit váldosisdoalu muitaleaddji teavsttain

–  ságastallat sátneluohkáid birra, sojahit muhtin vearbbaid ja substantiivvaid, geavahit dábáleamos cealkkamálliid

–  geavahit digitála reaidduid giellaoahppamis

 

Dássi 1

–  searvat álkis ságastallamiidda dábálaš dilálašvuođaid birra  guldalit ja ovdanbuktit ahte lea ipmirdan sisdoalu álkis fearániin ja muitalusain

–  lohkat ja ipmirdit dieđuid ja álkis bagadusaid  lohkat ja ipmirdit álkis teavsttaid

 

Dássi 2

–  guldalit, ipmirdit ja čađahit álkis ságastallamiid

–  lohkat ja ipmirdit váldosisdoalu muitaleaddji teavsttain

–  hálddašit vuođđo čállinnjuolggadusaid

–  sátnesojaheami jietnadatrievdamiid vuođđoprinsihpaid ja sojahit muhtin vearbbaid ja nomeniid

– geavahit muhtin grammáhtalaš namahusaid sátnehámiid ságaškuššamis

– ságastallat dábálaš sátneluohkáid birra

 

Dássi 3:

– albmanahttit beaivválaš dilálašvuođaid birra dálááiggis, vássánáiggis ja boahtteáiggis

–  dovdat máddagiid ja geavahit vearbbaid ja nomeniid vuođđo sojahanhámiid

 geavahit digitála reaidduid iežas giellaoahppamis ja ovdandivvumiin

 

Dássi 4

–  hálddašit sátneriggodaga mii fátmmasta beaivválaš dilálašvuođaid

–  hukset logahahtti ja čorgadis teavsttaid giehtačállagiin ja tastatuvrrain

 

Dássi 5

–  geavahit grammáhtalaš namahusaid sátnehámiid ságaškuššamis

 

Dássi 6

geavahit iešguđetlágan vearba- ja nomensojahemiid ja guovddáš sátnehuksen njuolggadusaid

 

Prošeavtta birra:

Prošeaktajođiheapmi ja giehtačálus: Kirsi Paltto

Báddemat: Kirsi ja Eles Paltto

Govat ja hábmen: Liisa Helander

Oahpponeavvoráiddu ovdánahttima lea ruhtadan: Norgga Sámediggi.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.