Nælját lávkke

kr950.00

Nælját lávkke

Description

Vuostasj lávkke – Nubbe lávkke – Goalmát lávkke – Nælját lávkke lea oahpponeavvoráidu ohppiide, geat lohket julevsámegiela nuppi giellan (sámegiella 2 dahje sámegiella 3) vuođđoskuvllas dahje joatkkaskuvllas. Oahpponeavvu heive maid rávesolbmuide, geat háliidit oahpahallat giela.

Oahpponeavvoráiddu sierra oasit heivejit 2. giela oahppoplána dásiide:

Vuostasj lávkke – Dásit 1-2
Nubbe lávkke – Dásit 3-4
Goalmát lávkke – Dásit 5-6
Nælját lávkke – Dásit 7

Skuvllat diŋgojit nuvttá beassansániid iežaset ohppiide
E-skuvllas

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nælját lávkke”

Your email address will not be published. Required fields are marked *