Nettbasert samiskkurs med samlinger – oppstart 7.9.2020

Nettbasert læring er gøy! Vi søker etter ti personer som har lyst å lære seg samisk og er motivert til å jobbe sammen i en gruppe der vi støtter og løfter hverandre. Du vil få link til nettbasert kursmateriale når du melder deg på, og i september begynner vi med muntlige timer, fire timer i uken fram til sommeren 2021.

Målet er å kunne føre enkle samtaler på samisk i første omgang, og etter hvert å bli samiskspråklig! Mange har gjort det før deg, det er fullt mulig, så meld deg på!

Description

Målgruppe: Studenter som ikke kan samisk og studenter med passivt språk (forstår men snakker ikke)

Læringsmåte: Såkalt «omvendt læring», dvs. vi leser og lærer ord og uttrykk på forhånd og så møtes vi på Whereby for å bruke det vi har lært.

Kursperiode: 7. september 2020 – 5. juni 2021. Totalt 160 timer

Kurstider: Mandager og fredager kl 14.00-16.00.

Materialavgift: kr 500,-

Materialavgift refunderes i slutten av kurset til studenter som har deltatt på minst 80% av kurset. Gjelder studenter som er registrert som bosatt i Norge.

Antall studieplasser: Det er plass for 10 studenter på studiet.

Kursmateriale: Sámegiella 1-2-3 (E-skuvlas nettbasert kursmateriale). De som ønsker kan i tillegg motta bøkene Davvin 1 og 2 for kr 700,-. (refunderes på samme måte som materialavgift).

Påmelding: Send inn navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse sammen med en kort motivering hvorfor du ønsker å studere samisk, til adm@e-skuvla.no senest 10. august 2020.

Prioritering av studenter:

  • samiske personer som har mistet sitt språk og som ønsker å lære seg samisk
  • medlemmer i Kárášjoga Sámiid Searvi eller annet lokallag av NSR
  • arbeidstakere ved et offentlig arbeidsted i samisk område som ønsker å lære seg samisk, eller
  • annet (f. eks. har samisk familie eller bor i samisk område) og ønsker å lære seg samisk

Samarbeidspartner: Kárášjoga Sámiid Searvi

Finansiering av kurset: Kompetanse Norge

E-skuvla arrangerer kurset som to to delkurser – Sámegiella 1 og Sámegiella 2 på 80 timer hver. Det er mulig å delta på begge eller velge kun den ene.

Kursene vektlegger kommunikasjon på samisk og vi vil så langt som mulig bruke samisk på kurssamlingene. Vi vil øve på å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner. Nye ord, muntlige og skriftlige øvelser og grammatikk tilpasses temaer. Hvert tema inneholder muntlige øvelser, rollespill og enkle tekster.

Gjennom kurset vil studentene oppnå nivå A1 i europeisk språkportfolio, og være godt på vei til nivå A2.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nettbasert samiskkurs med samlinger – oppstart 7.9.2020”

Your email address will not be published. Required fields are marked *