SAAL2 – nettbasert kurs i nordsamisk med praktiske aktiviteter, 15 studiepoeng

E-skuvla arrangerer SAAL2 – samisk gjennom praktiske aktiviteter i Karasjok studieåret 2022-2023. Kurset består av to delkurser – Sámegiella 3 og Sámegiella 4 på 80 timer hver. Det er mulig å delta på begge eller velge.

Kursene vektlegger kommunikasjon på samisk og samarbeid mellom studentene. Studenten vil øve på å snakke samisk ved forskjellige hverdagslige situasjoner. Nye ord, muntlige og skriftlige øvelser og grammatikk tilpasses temaer. Hvert tema inneholder muntlige øvelser, rollespill og enkle tekster.

Studentene vil jobbe med prosjekt i grupper, og vil presentere sitt prosjektarbeid i slutten av studiet og ved muntlig eksamen (for de som velger å gjennomføre eksamen). Gjennom kurset vil studentene oppnå nivå A2 i europeisk språkportfolio, og være godt på vei til nivå B1.

Studenter som ønsker det kan ta SAAL2-eksamen som privatist ved Samisk høyskole i Kautokeino etter kurset, og oppnår da 15 studiepoeng (forutsetter 80% oppmøte på kurset).

Description

Målgruppe: Studenter som har studert Saal 1 eller Davvin 1 og 2 eller motsvarende, og studenter med passivt språk.

Læringsmåte: Såkalt «flipped learning», dvs. studentene leser og lærer ting på forhånd og så møtes vi til praktiske aktiviteter for å øve på det vi har lært. Studenten for tilgang til nettbasert læringsmateriale allerede ved innmelding, så hvis man ønsker kan man begynne med språkinnlæring allerede om sommeren.

Kursstart: 2. september 2022. Kurset avsluttes i juni 2023 med eksamen for de som ønsker det.

Kurstider: Mandager, onsdager og fredager kl 8.15 – 10.00.

Kurset inneholder 160 timer organisert læring. I tillegg må man regne med å bruke 160 timer på egenlæring i forkant og etter samlingene.

Kurssted: Nettbasert

Materialavgift: ingen kursavgift, men studentene bestiller selv kursbøkene Davvin 3 og 4 (kan ev. bestilles hos E-skuvla).

Eksamen: Privatisteksamen i juni ved Samisk høyskole, Kautokeino, for de som ønsker studiepoeng. Mulighet for å søke om nettbasert eksamen. Muntlig eksamen er på grunnlag av en mappe med fire korte tekster. Kurset gir 15 høyskolepoeng for de som består eksamen.

Avgifter for de som ønsker å ta eksamen: Semesteravgift til Samisk høyskole kr 400,- og eksamenavgift kr 2000,- betales inn i januar 2023 og refunderes sommeren 2023 ved bestått eksamen. Refusjon gjelder studenter som er registrert som bosatt i Norge.

Antall studieplasser: 10

Kursmateriale: E-skuvlas nettbaserte kursmateriale, Davvin 3 og Davvin 4 (kan ev. bestilles fra E-skuvla eller direkte fra Folkeuniversitetet (nettstudier@fu.no).

Påmelding: Send inn navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse sammen med en kort motivering hvorfor du ønsker å studere samisk, til adm@e-skuvla.no senest 15. august 2022. Nevn gjerne om noen av punktene for samisk tilhørighet gjelder deg (se lenger ned).

De som ønsker å ta eksamen må sende inn eget skjema til Samisk høyskole slik at de har de senest 1.2.2023.

Unntak for krav for studiekompetanse:

Studenter som ønsker å ta eksamen og oppnå studiepoeng må i utgangspunkt ha studiekompetanse, men det gjøres unntak for studenter med samisk tilhørighet. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på studiekompetanse hvis du er:

  • samisk person som har mistet sitt språk og som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  arbeidstaker ved et offentlig arbeidsted i samisk område som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  annet (f. eks. har samisk familie eller bor i samisk område) og ønsker å lære seg samisk

Etter kurset

Etter kurset kan studentene søke på Samisk semesteremne som Samisk høyskole vanligvis arrangerer hvert vårsemester.

Samarbeidspartner: Kárášjoga Sámiid Searvi

Finansiering av kurset: Kompetanse Norge og Sametinget

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.