SAAL1 nettbasert, med praktiske aktiviteter, 15 studiepoeng

E-skuvla arrangerer SAAL1 – samisk gjennom praktiske aktiviteter på nett studieåret 2022-2023. Kurset består av to delkurser – Sámegiella 1 og Sámegiella 2 på 80 timer hver. Man kan delta på begge kursdelene eller velge et av de.

Kursene vektlegger kommunikasjon på samisk og samarbeid mellom studentene. Studenten vil øve på å snakke samisk ved forskjellige hverdagslige situasjoner. Nye ord, muntlige og skriftlige øvelser og grammatikk tilpasses temaer. Hvert tema inneholder muntlige øvelser, rollespill og enkle tekster.

Studentene vil jobbe med prosjekt i gruppe, og vil presentere sitt prosjektarbeid i slutten av studiet.

Description

Målgruppe: Studenter som ikke kan samisk og studenter med passivt språk (forstår men snakker ikke).

Læringsmåte: Såkalt «flipped learning», dvs. studentene leser og lærer ting på forhånd og så møtes vi til praktiske aktiviteter for å øve på det vi har lært. Studenten for tilgang til nettbasert læringsmateriale allerede ved innmelding, så hvis man ønsker kan man begynne med språkinnlæring allerede om sommeren.

Kursstart: 2. september 2022, avsluttes i mai/juni 2023 med muntlig eksamen for de som ønsker det.

Kurstider: Mandager, onsdager og fredager kl 10.30 – 12.15.

Kurset er på 160 timer organisert læring. I tillegg må man regne med å bruke 160 timer på egenlæring i forkant og etter samlingene.

Kurssted: Nettbasert

Kursmaterial: Studenten bestiller bøkene Davvin 1 og 2 fra Folkeuniversitetet (nettstudier@fu.no). Bøkene kan også leses på nb.no.

Eksamen: Privatisteksamen arrangeres i mai/juni 2023 ved Samisk høyskole, Kautokeino (kan søkes om å ta den på Zoom). Eksamen er ikke obligatorisk, uten åpent for de som ønsker det. Eksamensform er muntlig eksamen på grunnlag av en mappe med fire korte tekster (halvside – en side). Kurset gir 15 høyskolepoeng for de som består eksamen. Påmeldingsfrist til eksamen: 1. februar 2022.

Avgifter for de som ønsker å ta eksamen: Semesteravgift kr 400,- og eksamensavgift kr 2000,- betales inn i januari 2023. E-skuvla sender ut faktura pr e-post.

Semester- og eksamensavgift vil kunne refunderes etter gjennomført kurs til studenter som har sendt inn person-/kontonummer til E-skuvla. Gjelder studenter som er registrert som bosatt i Norge.

Antall studieplasser: 10.

Kursmateriale: E-skuvlas nettbaserte kursmateriale, Davvin 1 og Davvin 2.

Påmelding: Send inn navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse sammen med en kort motivering hvorfor du ønsker å studere samisk, til adm@e-skuvla.no senest 15. august 2022. Nevn gjerne om noen av punktene for samisk tilhørighet gjelder deg (se lenger ned).

De som ønsker å ta eksamen må sende inn eget skjema til Samisk høyskole, Hánnoluohkká 45, 9520 Guovdageaidnu slik at det er mottatt senest 1. februar 2023.

Unntak for krav for studiekompetanse:

Studenter som ønsker å ta eksamen og oppnå studiepoeng må i utgangspunkt ha studiekompetanse. Det gjøres unntak for studenter med samisk tilhørighet. Du trenger følgelig ikke sende inn dokumentasjon på studiekompetanse hvis du er:

  • samisk person som har mistet sitt språk og som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  arbeidstaker ved et offentlig arbeidsted i samisk område som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  annet (f. eks. har samisk familie eller bor i samisk område) og ønsker å lære seg samisk

Etter kurset

Etter kurset kan studentene søke på Saal 2 som vil arrangeres studieåret 2023-2024 ved E-skuvla.

Samarbeidspartner: Kárášjoga Sámiid Searvi

Finansiering av kurset: Kompetanse Norge og Sametinget

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.