SAAL1 – samisk innføringskurs med praktiske aktiviteter, 15 studiepoeng

Kurset Samisk gjennom praktiske aktiviteter 1 (Saal 1) arrangeres i 2024 (februar-november): ca 80 timer før sommeren og 70 timer etter sommeren.

Kurset vektlegger kommunikasjon på samisk og samarbeid mellom studentene. Studenten vil øve på å snakke samisk i forskjellige hverdagslige situasjoner. Nye ord, muntlige og skriftlige øvelser og grammatikk tilpasses praktiske temaer. Hvert tema inneholder muntlige øvelser, rollespill og enkle tekster.

Om høsten vil studentene jobbe med prosjekt i gruppe, og vil presentere sitt prosjektarbeid i slutten av studiet.

Description

Målgruppe: Studenter som ikke kan samisk. Studenter med passivt språk (forstår men snakker ikke).

Læringsmåte: Såkalt «flipped learning», dvs. studentene leser og lærer ting på forhånd og så møtes vi til praktiske aktiviteter for å øve på det vi har lært. Studenten får tilgang til nettbasert læringsmateriale allerede ved innmelding, så hvis man ønsker kan man begynne med språkinnlæring allerede før kurset.

Sted: Bergen

Læreplan: Samisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1

Kursstart: Torsdag 15. februar 2024. Avsluttes i november 2024. De som ønsker det kan ta eksamen som privatist ved Samisk høyskole i Kautokeino etter kurset.

Kurstider: Torsdager kl 18.-21.00. 2-3 helgesamlinger (tidspunkter avtales i begynnelsen av kurset).

Omfang: Kurset inneholder 150 timer organisert læring. I tillegg må man regne med å bruke 150 timer på egenlæring i forkant og etter samlingene.

Kursmaterial: Davvin 1 og 2. Du kan velge at E-skuvla bestiller bøker til deg (se lenger ned): Pris pr bok: 350,- (inkl. porto). Du kan også bestille CD til hver av bøkene, kr 545,-/CD-pakke. Bøker og CD:r leveres første kurskveld. Du kan også bestille selv fra Folkeuniversitetet (nettstudier@fu.no) men det blir dyrere med porto. Bøkene kan også leses på nb.no. Pensumliste som viser annen litteratur sendes i begynnelsen av studiet.

Kursavgift: Kr 2000,- (kan deles opp i 2 x 1000 kr ved behov), refunderes før sommeren. Kursavgift høst: kr 2000,- (refunderes til jul). Refusjon forutsetter at man er registrert som bosatt i Norge.

Eksamen: Privatisteksamen arrangeres i november 2024 ved Samisk høyskole, Kautokeino (ved spesielle behov kan det søkes om å ta eksamen på Zoom). Eksamen er ikke obligatorisk, uten åpent for de som ønsker det. Eksamensform er muntlig eksamen på grunnlag av en mappe med fire korte tekster (halvside – en side). Kurset gir 15 høyskolepoeng for de som består eksamen.  Eksamen forutsetter minst 80 % deltakelse. Påmeldingsfrist til eksamen: 1. september 2024.

Avgifter for de som ønsker å ta eksamen: Semesteravgift kr 400,- og eksamensavgift kr 2000,- betales inn høsten 2024. E-skuvla sender ut faktura pr e-post.

Semester- og eksamensavgift vil kunne refunderes etter gjennomført kurs til studenter som har sendt inn person-/kontonummer til E-skuvla. Gjelder studenter som er registrert som bosatt i Norge.

Antall studieplasser: 30.

Påmelding senest 31. januar 2024 til adm@e-skuvla.no. Send inn navn, adresse, personnummer, mobilnummer og e-postadresse sammen med en kort motivering hvorfor du ønsker å studere samisk. Nevn også om noen av punktene for samisk tilhørighet gjelder deg (se lenger ned). Skriv også om du ønsker at E-skuvla bestiller Davvin 1 og/eller Davvin 2 til deg. Pris pr bok: 350,- (inkl. porto). Bøker leveres første kurskveld.

De som ønsker å ta eksamen må sende inn kopi av motivasjonsbrev og påmeldingsskjema til Samisk høyskole, Hánnoluohkká 45, 9520 Guovdageaidnu slik at det er mottatt senest 1. september 2024.

Unntak for krav for studiekompetanse:

Studenter som ønsker å ta Saal-eksamen og oppnå studiepoeng må i utgangspunkt ha studiekompetanse. Det gjøres unntak for studenter med samisk tilhørighet. Du trenger følgelig ikke sende inn dokumentasjon på studiekompetanse hvis du er:

  • samisk person som har mistet sitt språk og som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  arbeidstaker ved et offentlig arbeidsted i samisk område som ønsker å lære seg samisk, eller
  •  annet (f. eks. har samisk familie eller bor i samisk område) og ønsker å lære seg samisk

Etter kurset

Etter kurset kan studentene søke på Saal 2 som vil arrangeres 2025 ved E-skuvla.

Samarbeidspartner: Bergena sámesearvi

Finansiering av kurset: Sametinget

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.