Samisk gjennom praktiske aktiviteter – videregående kurs

Målgruppe: Studenter som har tatt to eller flere kurs i samisk (eller har motsvarende språkkunnskaper, ev. passivt språk). Studentene kan allerede forme setninger men trenger å praktisere og å lære mer.

Læringsmåte: Vi jobber med praktiske oppgaver for å øve på det vi har lært og det vi jobber med individuelt hjemme. Studentene lager sammen med kurslærer en individuell plan for egenlæring hjemme.

Kursstart: 3. september 2020, kl 18.00. Kurset vil gå over hele skoleåret 2020-2021.

Kurstider: Torsdager kl 18.00 – 20.30, noen ganger litt kortere, noen ganger litt lenger utifra aktivitet. I tillegg vil gruppa sammen planlegge helgaktiviteter, f eks.

  • Fisketur til Børselvfjellet 21.-23.8
  • Reise til Vuonnamárkanat, Mortensnes og Vardø heksemonument 4.-6.9
  • Skábmagovat filmfestival i Inari 28.-31.1.2021
  • Flere helgeaktiviteter vil planlegges sammen under første kurssamling

Det vil arrangeres totalt 160 timer organisert læring.

Description

Materialavgift: kr 1300,- i begynnelsen av kurset. Refunderes etter gjennomført kurs (gjelder studenter registrert bosatt i Norge).

Ved turer og reiser betaler studentene egenandel.

Antall studenter: Det er plass for 10 studenter på studiet.

Påmelding: Send inn navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse til adm@e-skuvla.no senest 15. august 2020.

Prioritering av studenter/unntak for krav for studiekompetanse:

Samarbeidspartner: Kárášjoga Sámiid Searvi

Finansiering av kurset: Kompetanse Norge og Sametinget

 

Kurset vektlegger kommunikasjon på samisk og samarbeid mellom studentene. Studenten vil øve på å snakke samisk i forbindelse med forskjellige praktiske gjøremål og situasjoner.

Det vil også arrangeres turer og overnattingsturer med lokale ressurspersoner. Studentene vil også jobbe med prosjekt i gruppe, og vil presentere prosjektarbeid muntlig, og de som ønsker kan jobbe også skriftlig.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samisk gjennom praktiske aktiviteter – videregående kurs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *