Vuostasj lávkke

kr950.00

Vuostasj lávkke

Description

Vuostasj lávkke er en nettbasert læremiddel for voksne og elever som har samisk som andre språk (samisk 2 eller samisk 3) i grunnskole eller videregående skole.

Ressursen inneholder 10 kapitler på nett. Temaer:

  • å hilse
  • presentere deg
  • fortelle om din familie
  • tallene 1-12
  • klokka
  • ukedagene
  • månedene
  • årstidene
  • lage enkle spørsmål og svare
  • å bruke verb i entall

 

For skolene

Læremiddelserien passer for elever som jobber med følgende kompetansemål i læreplan for Samisk 2 eller 3:

Vuostasj lávkke – Nivå 1-2
Nubbe lávkke – Nivå 3-4
Goalmát lávkke – Nivå 5-6
Nælját lávkke – Nivå 7

Skolene bestiller gratis brukernavn til sine elever fra E-skuvla.

For voksne

E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole og rapporterer inn all kursdeltakelse til Kompetanse Norge og Statistisk Sentralbyrå. Etter bestilling av kurs vil vi derfor sende deg en e-post der vi ber deg om å sende inn ditt personnummer til rapporteringen. Hvis du ønsker kan du sende inn det samtidig ved bestilling av kurs, til vårt mobilnummer 95163430, eller ved å sende oss ditt mobilnummer så ringer vi deg opp.

Dette kurset kan også tas som nettkurs med selvstendig læring. Erfaringer viser dog at læringen blir mer effektiv hvis man har en personlig weblærer som følger opp, kommuniserer med deg på Skype og svarer på dine spørsmål.

Kurset kan også bestilles pr e-post, så sender vi faktura.

Etter dette kurset kan du fortsette med Nubbe lávkke.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vuostasj lávkke”

Your email address will not be published. Required fields are marked *