Gáisá – Gájsse – Gaejsie 1-4 arbeidsbøker

Arbeidsbøker til Gáisá / Gájsse / Gaejsie samfunnsfag for 1.-4 trinn gis ut september 2019. Bøker for 1. og 2. klassetrinn vil sendes til skolene 30.9.2019.

Bøker for 3. og 4. klassetrinn vil sendes ut ca medio september 2019.

Bøkene er gratis for skolene, men skolen betaler kr 500,- for ekspedering og porto i tillegg. Bestillinger: adm@e-skuvla.no.

Description

Gáisá / Gájsse / Gaejsie 1-4 -læremiddelserien er gitt ut på nord-, lule- og sørsamisk.

Forfatter: Inger-Biret Vasara-Hammare Sara.

 

Arbeidsbøker:

Trykte arbeidsbøker kan bestilles pr e-post.

Nordsamisk

978-82-92649-23-7 Gáisá 1 – Servodatfága bargogirji

978-82-92649-25-1 Gáisá 2 – Servodatfága bargogirji

978-82-92649-27-5 Gáisá 3 – servodatfága bargogirji

978-82-92649-29-9 Gáisá 4 – servodatfága bargogirji

 

Sørsamisk:

978-82-92649-39-8 Gaejsie 1 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-41-1 Gaejsie 2 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-43-5 Gaejsie 3 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-45-9 Gaejsie 4 – Siebriedahkefaage barkoegærja

 

Lulesamisk:

978-82-92649-47-3 Gájsse 1 – Sebrudakfága barggogirjje

978-82-92649-49-7 Gájsse 2 – Sebrudakfága barggogirjje

978-82-92649-51-0 Gájsse 3 – Sebrudakfága barggogirjje

978-82-92649-53-4 Gájsse 4 – Sebrudakfága barggogirjje

 

Tekstbøker:

Tekstbøker finnes på nett som pdf-bøker som kan brukes på Smart Board i klasserom.

Nordsamisk:

Gáisá 1 – Servodatfága teakstagirji

Gáisá 2 – Servodatfága teakstagirji

Gáisá 3 – Servodatfága teakstagirji

Gáisá 4 – Servodatfága teakstagirji

 

Sørsamisk:

Gaejsie 1 – Siebriedahkefaage teekstegærja

Gaejsie 2 – Siebriedahkefaage teekstegærja

Gaejsie 3 – Siebriedahkefaage teekstegærja

Gaejsie 4 – Siebriedahkefaage teekstegærja

Lulesamisk:

Gájsse 1 – Sebrudakfága tækstagirjje

Gájsse 2 – Sebrudakfága tækstagirjje

Skoler/lærer kan få tilsendt ved henvendelse pr e-post.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.