Gáisá – Gájsse – Gaejsie 1-4 arbeidsbøker

Arbeidsbøker til Gáisá / Gájsse / Gaejsie samfunnsfag for 1.-4 trinn gis ut september 2019. Bøker for 1. og 2. klassetrinn vil sendes til skolene 30.9.2019.

Bøker for 3. og 4. klassetrinn vil sendes ut ca medio september 2019.

Bøkene er gratis for skolene, men skolen betaler kr 500,- for ekspedering og porto i tillegg. Bestillinger: adm@e-skuvla.no.

Description

Gáisá / Gájsse / Gaejsie 1-4 -læremiddelserien gis ut på nord- lule- og sørsamisk.

Forfatter: Inger-Biret Vasara-Hammare Sara.

 

Arbeidsbøker:

Trykte arbeidsbøker kan bestilles pr e-post. Lærebøker for 1. og 2. trinn sendes ut 31.8.2019:

978-82-92649-23-7 Gáisá 1 – Servodatfága bargogirji (nordsamisk)

978-82-92649-25-1 Gáisá 2 – Servodatfága bargogirji

 

978-82-92649-39-8 Gaejsie 1 – Siebriedahkefaage barkoegærja (sørsamisk)

978-82-92649-41-1 Gaejsie 2 – Siebriedahkefaage barkoegærja

 

978-82-92649-47-3 Gájsse 1 – Sebrudakfága barggogirjje (lulesamisk)

978-82-92649-49-7 Gájsse 2 – Sebrudakfága barggogirjje

 

Arbeidsbøker for 3. go 4. trinn vil sendes ut i midten av september

978-82-92649-27-5 Gáisá 3 – servodatfága bargogirji (nordsamisk)

978-82-92649-29-9 Gáisá 4 – servodatfága bargogirji

 

978-82-92649-43-5 Gaejsie 3 – Siebriedahkefaage barkoegærja (sørsamisk)

978-82-92649-45-9 Gaejsie 4 – Siebriedahkefaage barkoegærja

 

978-82-92649-51-0 Gájsse 3 – Sebrudakfága barggogirjje (lulesamisk)

978-82-92649-53-4 Gájsse 4 – Sebrudakfága barggogirjje

 

Tekstbøker:

Tekstbøker finnes på nett som pdf-bøker som kan brukes på Smart Board i klasserom.

Nordsamisk:

http://www.e-skuvla.no/product/gaisa1-teakstagirji/

http://www.e-skuvla.no/product/gaisa2-teakstagirji/

 

Sørsamisk:

https://www.e-skuvla.no/ya/product/gaejsie1-teekstegaerja/

https://www.e-skuvla.no/ya/product/gaejsie2-teekstegaerja/

 

Lulesamisk:

https://www.e-skuvla.no/yj/product/gajsse1-taekstagirjje/

https://www.e-skuvla.no/yj/product/gajsse2-taekstagirjje/ (legges ut om kort)

Filer kan fås tilsendt ved henvendelse pr e-post.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gáisá – Gájsse – Gaejsie 1-4 arbeidsbøker”

Your email address will not be published. Required fields are marked *