Gaejsie 1 tekstbok

Gaejsie 1 teekstegærja er et digitalt læremiddel i samfunnsfag for første klasse. Boka kan blas i lenger ned på denne siden. Velg gjerne fullskjermsmodus.

Til boka hører det en trykt arbeidsbok og digital lærerveiledning. Læremiddelserien finnes på nordsamisk (Gáisá), lulesamisk (Gájsse) og sørsamisk (Gaejsie).

Description

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.