Gaejsie 1 – 4 – arbeidsbøker samfunnsfag, sørsamisk

(South Sami) Gaejsie 1-4 barkoegærjah siebriedahkefaagen learoevierhtieh 1.-4 daltese.

Dongkh daesnie: adm@e-skuvla.no

 

Description

Forfatter: Inger-Biret Vasara-Hammare Sara
Oversatt og tilpasset til sørsamisk av: Ellen Bull Jonassen
Forlagsredaktør: Kirsi Paltto
Referansegruppe: May-Britt Hansen Balto jïh Berit Inger Alette Gaup jïh Sofia Vasara-Hammare
Illustrasjoner og design: Liisa Helander
Det norske Sametinget har finansiert produksjonen av læremidlene.

 

Arbeidsbøker på sørsamisk:

978-82-92649-39-8 Gaejsie 1 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-41-1 Gaejsie 2 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-43-5 Gaejsie 3 – Siebriedahkefaage barkoegærja

978-82-92649-45-9 Gaejsie 4 – Siebriedahkefaage barkoegærja

 

Bøkene er gratis men skolene betaler kr 500 for ekspedisjon, og i tillegg kommer porto.

 

Tekstbøker (pdf på nett):

Gaejsie 1 – teekstegærja

Gaejsie 2 – teekstegærja

Gaejsie 3 – teekstegærja

Gaejsie 4 – teekstegærja

Skolene kan bestille bøkene som pdf-fil for å kunne ta utskrift eller for bruk på lokal datamaskin.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.