Grammatikkanimasjoner – nord-, lule- og sørsamisk

Grammatikkanimasjonene er laget for elever og studenter som lærer seg nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Ti forskjellige grammatikktemaer blir forklart i korte filmer på 2-3 minutter. Når du kommer inn på siden, kan du klikke på roboten for å få veiledning i hvordan det er lurt å jobbe med opplegget.

Davvisámi giellaoahppa Julevsáme grammatihkka Åarjelsaemien grammatihke

Hvert tema inneholder en side med kartleggingsspørsmål (grønn knapp). Du kommer tilbake til hovedsiden med hjem-knappen. Deretter kan du se en film om temaet (oransje knapp), en eller flere ganger. Lukk deretter fanen med filmen. Bruk Hjem-knappen for å komme tilbake til hovedsiden igjen. Du kan også se på dine resultater med knappen lengst ned på siden.

Description

Linker til grammatikkene:

 

 

 

 

 

 

 

År: 2021

Målgruppe: Elever på mellomtrinn/ungdomstrinn som tar samisk som andre språk (Samisk 2/Samisk 3). Passer i tillegg alle som holder på å lærer seg samisk eller ønsker å bli bedre kjent med samisk grammatikk.

Læreplan: Samisk 3. Kompetansemål:

etter nivå 1: – utforske og arbeide kreativt med språklyder, stavelser, språkelementer og rytmer OG skrive ord, setninger og korte tekster

etter nivå 2: – bruke tydelig uttale og forståelig ordbøying og setningsstruktur OG skrive korte tekster som informerer, forteller og spør

etter nivå 3: bruke hensiktsmessig ordbøying og setningsstruktur OG skrive tekster som informerer, forteller og spør OG samtale og fortelle om opplevelser og planer

Prosjektleder og utarbeiding av manus: Kirsi Paltto

Lulesamisk tilpasning: Arn Offerstein

Sørsamisk tilpasning: Kirsi Paltto ja Lena Kappfjell

Innlesing av lyd: Liv Natalie Nymo (norsk), Jánoš Paltto (nordsamisk), Tåamma Bransfjell (sørsamisk), Stig Riemmbe Gaelok (lulesamisk)

Produksjon av animasjoner: Filmkonsulentene AS

Produksjon av oppgaver: ABC-Company E-skuvla AS

Finansiering: Sametinget

Direktelinker til filmene:

Grammatikkanimasjonene kan også ses direkte fra Vimeo gjennom disse lenkene:

Nordsamisk / Davvisámegillii Lulesamisk / Julevsámegiellaj Sørsamisk / Saemien gïelese
1. Vearba sodjá 1. Verba såjåduvvi 1. Verbh sojjehtieh
2. Vearbakategoriijat 2. Værbbakategorija 2. Golmelïhtsenverbh
3. Diftoŋggaid oatnun 3. Målsosjiedna 3. Tjoejemolseme (verbh I)
4. Dássemolsašupmi 4. Dássemålssusibme 4. Tjoejemolseme (verbh IV)
5. Nominatiiva – akkusatiiva 5. Nominatijvva – akkusatijvva  5. Nominatijve – akkusatijve
6. Lokatiiva 1 6. Inessijvva 6. Inessijve
7. Lokatiiva 2 7. Elatijvva 7. Elatijve
8. Illatiiva 8. Illatijvva 8. Illatijve
9. Substantiiva lohkosáni maŋis 9. Avtalåhko ja ieneplåhko 9. Aktenlåhkoe, jïjnjebhlåhkoe
10. Mus lea 10. Mujna l 10. Mov lea (Utnedh)

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.