Bestillingsskjema

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Skriv inn her hvilke produkter du bestiller:

NB! Nettbaserte kurs kan bestilles og betales online gjennom blå knapp lenger ned på siden.

Bøker/CD NOK
Duommá fitná doaktára luhtte 98,-
Duommá gárvodallá 98,-
Duommá láibu 98,-
Duommá lávggoda 98,-
Duommá vuolgá olggos 98,-
Emmá bátnedoaktára luhtte 98,-
Emmá duddjonlatnja 98,-
Emmá ferte doaktára lusa 98,-
Nággáris Emmá 98,-
Mu uhca giellaoahpaš 75,-
Juoiggas CD 320,-
Juoiggas nettversjon 250,-

 

Nettbaserte læremidler for skoleelever Pris
Bures 1 ja Bures 2 Gratis
Čoavdde 1-4 «
Čoavdde 5-7 «
Fyssagonagas 6-10 «
Gáisá servodatfága 1-4 «
Mattegonagas 1-5 «
Mattegonagas 6-10 «
Syklus 5-7 «
Lulesamisk Pris
Tjoavde 1-4 Gratis
Mattegånågis «
Riebij 1-4 «
Vuostasj lávkke «
Nubbe lávkke «
Goalmát lávkke «
Nælját lávkke «
Sørsamisk Pris
Madtegånka 1-4 Gratis
Tjuevtieh 1-4 «
Åvtese 1 «
Åvtese 2 «
Åvtese 3 «

 

Nettbasert språkkurs for voksne NOK Selvstudium årslisens Kurs med weblærer
Davvisámegiella 1 950 / 5000,-
Davvisámegiella 2 950 / 5000,-
Davvisámegiella 3 950 / 5000,-
Davvisámegiella 4 950 / 5000,-
Julevsámegiella 1 950 / 5000,-
Julevsámegiella 2 950 / 5000,-
Julevsámegiella 3 950 / 5000,-
Julevsámegiella 4 950 / 5000,-
Åarjelsaemien 1 950 / 5000,-
Åarjelsaemien 2 950 / 5000,-
Åarjelsaemien 3 950 / 5000,-
Davvisámegiela láidehuskursa 950,-

Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Davvisámi