E-skuvla tilbyr GRATIS nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk. Til skolene tilbyr E-skuvla nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole.

Nyheter

Samisk begynnerkurs i Karasjok
D
en 17. september starter begynnerkurs i samisk (Sámegiella 1), med totalt 80 timers undervisning. Kurset vil være mandager og onsdager kl 18-20, språkpraksis noen fredager og en lørdag og en helgetur. Siste kursdag: 14.11. (Europarådets språknivå A1)

På kursene kombineres egen læring og samlinger med praktiske aktiviteter og prosjekt – så det blir mye gøy læring!

Rett etter begynnerkurset vil det arrangeres fortsettelseskurs, samme ukedager og klokkeslett som begynnerkurset:
Sámegiella 2 i perioden 19.11.-2018 – 30.1.2019 (80h) for deg som kan litt – Europarådets språknivå A2, første halvdel
Sámegiella 3 i perioden 4.2.2019 – 3.4.2019 (80 h) For deg som har kommet i gang – Europarådets språknivå A2, andre halvdel
Sámegiella 4 i perioden 8.4.2019 – 12.6.2019. (80 h) For deg som kan en hel del, men trenger mer – Europarådets språknivå B1, første del

Totalt vil du i løpet av studieåret kunne ta 320 timer i samisk! Kursene er gratis, men du betaler for kursmateriell og egenandel ved turer.

Påmelding: mob. 95163430 eller e-post adm@e-skuvla.no.

Kursene arrangeres i samarbeid med Kárášjoga Sámiid Searvi, med finansiering fra Kompetanse Norge.

Samisk gjennom praktiske aktiviteter 3 (fortsetning på SAAL2)
D
ette kurset passer deg som satser på å bli aktiv språkbruker, og har tatt f eks SAAL2 eller Davvin 1-4 (Europarådets språknivå B1).

Første samling: 15.9.
Samlinger: ca 1 gang i uken, veksler mellom fredager, lørdager og hverdagskvelder + 2 helgturer/helgsaktiviteter (totalt 150 timer).
Kursdager: 15.9, 22.9, 28.9, 2.10, 4.20, 10.10, 12.10, 19.10, 26.10, 27.10, 28.10, 2.11, 9.11, 16.11, 17.11, 18.11, 23.11, 24.11, 27.11, 29.11, 7.12, 15.12, 4.1, 11.1, 18.1, 22.1, 24.1 og 1.2.

Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Kurset arrangeres med finansiering fra Sametinget.
Kursavgift: kr 1500,-

Påmelding senest 12.9.2018 til: e-post adm@e-skuvla.no, mob. 95163430

Samisk kurs for deg som kan litt, 30 timer dagtid
D
ette er kurset for deg som har gått på begynnerkurs og ønsker å lære mer samisk. Kurset baserer seg på egenlæring på nett kombinert med samlinger med praktiske aktiviteter på dagtid.

Tidspunkt: Tirsdager kl 13 – 15.30
Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Oppstart: 26.9.2018
Samlinger: Totalt 12, siste gang 11.12.2018.
Påmelding senest 19.9.2018: til mia.lansman@karasjok.kommune.no, tlf. 920 13 681 eller adm@e-skuvla.no, tlf. 951 63 430.

Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Lese- og skrivekurs for samisktalende, 30 timer
D
ette er kurset for deg som ønsker å bli sikrerer rettskriving og som har som mål å bruke samisk i ditt arbeid/i saksbehandlingen.

Målgruppe: Ansatte i Karasjok kommune. Andre tas med hvis det er plass.
Tidspunkt: Onsdager 13 – 15.30
Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Oppstart: 26.9
Påmelding senest 19.9.2018 til mia.lansman@karasjok.kommune.no, tlf. 920 13 681 eller adm@e-skuvla.no, tlf. 951 63 430.

Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Bamse
B
amse-bladet passer til barn i alderen 4-12 år og voksne som ønsker å lære seg mer samisk. Bamse har sin egen honning, som gjør han til verdens starkeste bjørn. Den hjelper ham, når han sammen med sine venner havner i spennende fortellinger i seriebladet Bamse – máilmmi gievrramus guovža. Her kan du bestille abonnement på bladet!

Les mer →

Hutkangiisá
H
utkangiisá er en nettressurs på nordsamisk for 4-5 årige barn. Her kan barn se på film der kunstnere, håntverkere og barn jobber med kreative ting. Barna finner også aktiviteter der man kan fargelegge, tegne, finne hva som er likt eller ulikt, spille på tromme osv. Det er også sanger, joiker, fortellinger og regler i Hutkangiisá.

Les mer →
Hutkangiisá →


Nigá/Nigka/Nihkki

Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden finnes på nord-, lulesamisk og sørsamisk!
Nigá/Nigka/Nihkki er fargerike nettsider for 4-5 årige barn (passer bra også for eldre barn). Med Nigá får barna lytte på fortellinger og sanger, øve seg på å telle til 10, lytte til bokstavlydene i samisk, jobbe med begrepene lik, forskjellige, større/mindre, størst/minst osv.
Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!

Les mer →

Nigá (nordsamisk)
Nihkki (lulesamisk)
Nigka (sørsamisk)


Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Davvisámi