E-skuvla tilbyr GRATIS nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk. Til skolene tilbyr E-skuvla nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole.

Nyheter

Samiskkurs 3 i Karasjok
D
en 14.9 starter et nytt kurs i samisk på nivå 3 i Karasjok. Dette er kurset for deg som har gått et eller to samisk kurs!

Kurset baserer seg på egen læring på nett kombinert med samlinger om dagen: Samlinger: Tirsdager kl 12-14 og torsdager 12-14. Etter tre uker blir det to uker uten samlinger og alle jobber med egen læring / eget prosjekt da. Siste samling er 17.11.2016. Totalt 16 samlinger i løpet av kurset.

Samisk nivå 3: Dette er kurset for deg som allerede har tatt et kurs eller to, og som ønsker å jobbe videre med språket. Du kan allerede hilse på samisk, fortelle hvor du bor, hvor du er fra og hva du liker å gjøre, telle på samisk, fortelle hva klokka er, og ukedagene. Du har også lært deg å bruke fortidsformer, men vi jobber videre med det på dette kurset.

Påmelding: 95163430 / adm@e-skuvla.no. Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Kursavgift: gratis
Kurssted: Galleri Utsi (tidligere apotek, samme hus som Kardiolog Utsi).

Bamse
B
amse-bladet kommer ut på samisk fra 28.5.2013. Bamse har sin egen honning, som gjør han til verdens starkeste bjørn. Den hjelper ham, når han sammen med sine venner havner i spennende fortellinger i seriebladet Bamse – máilmmi gievrramus guovža. Nå kan du bestille årsabonnement på bladet!

Les mer →

Hutkangiisá
H
utkangiisá er en ny nettressurs på nordsamisk for 4-5 årige barn. Her kan barn se på film der kunstnere, håntverkere og barn jobber med kreative ting. Barna finner også aktiviteter der man kan fargelegge, tegne, finne hva som er likt eller ulikt, spille på tromme osv. Det er også sanger, joiker, fortellinger og regler i Hutkangiisá.

Les mer →
Hutkangiisá →


Nigá/Nigka/Nihkki

Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!
Nigá/Nigka/Nihkki er tre fargerike nettsider for 4-5 årige barn (passer bra også for eldre barn). Med Nigá får barna lytte på fortellinger og sanger, øve seg på å telle til 10, lytte til bokstavlydene i samisk, jobbe med begrepene lik, forskjellige, større/mindre, størst/minst osv.
Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!

Les mer →

Nigá (nordsamisk)
Nihkki (lulesamisk)
Nigka (sørsamisk)


Mu uhca giellaoahpaš

Nettsidene til Mu uhca giellaoahpaš er nå oppdatert. Det er fem temaer i læremiddelet: verb, substantiver, tallord, adjektiver og pronomen. Det finnes også en trykt bok til nettoppgavene.

Les mer →
Mu uhca giellaoahpaš→


Nælját lávkke
N
ælját lávkke er et helt nytt nettbasert læremiddel for elever som leser lulesamisk som 2. språk eller som fremmedspråk. Nælját lávkke passer å brukes etter Vuostasj, nubbe og goalmát lávkke, og passer for elever som jobber med kompetansemålene for nivå 7 (samisk som 2. språk). Læremiddelet er gratis for skoleelever.

For skoleelever →
For voksne →
Logg inn→

Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Davvisámi