E-skuvla tilbyr GRATIS nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk. Til skolene tilbyr E-skuvla nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole.

Nyheter

Samiskkurs på nivå B1.2 i Karasjok
D
en 16. januar starter samiskkurs på B1-nivå (del 2). B1-kurset (del 2) er for deg som allerede kan en god del samisk (i hvert fall i teorien :-) ) men som trenger å få mer flyt og utvide ordforrådet. Hver gang vil vi ha et tema som vi forbereder oss på. Vi vil også ukentlig velge ut noe i grammatikken som vi fokuserer på. De som ønsker det jobber med skriving, ellers blir det mest muntlig.
Samlinger tirsdgaer kl. 13 – 15.30. Første gang 16.1.2018, siste gang 29.5.2018. Totalt 18 uker. Maks 15 deltakere.

Sted: Galleri Utsi. Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Påmeldinger senest 15.1.2018: mob. 95163430 eller e-post adm@e-skuvla.no.

Lese- og skrivekurs i samisk
D
en 9.1.2018 starter et lese- og skrivekurs i samisk i Karasjok. Dette er kurset for deg som ikke har forkunnskaper og ønsker å lære deg å skrive samisk fra grunnen av. Du vil kunne jobbe med arbeidsrelevante tekster under kurset. Kurssamlinger tirsdager og torsdager kl 13 – 16. Totalt 30 uker, 150 timer. Første samling 9.1.2018, siste gang før sommeren 15.6.2018. Etter sommeren: 7.8.- 6.9.2018. Maks 15 deltakere.

Påmelding: 95163430 / adm@e-skuvla.no. Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok sameforening, og med finansiering gjennom Kompetanse Norge.

Kursavgift: gratis

Samisk gjennom praktiske aktiviteter – SAAL2, med høyskolepoeng
D
en 12.1.2018 starter SAAL 2 i Karasjok. Kurset retter seg mot de som har tatt SAAL 1 eller har motsvarende kunnskaper i samisk (f eks Davvin 1 og 2). Kurset er samlingsbasert med 150 timer undervisning og like mye selvstendig arbeid.

Kursdager:

12.1, 13.1, 20.1, 26.1, 1.2, 9.2, 17.2, 23.2, 1.3, 9.3, 17.3, 23.3, 6.4, 7.4, 8.4, 13.4, 19.4, 27.4, 5.5, 25.5, 2.6, 8.6, 9.6, 10.6, 15.6. Torsdager 18-20. Fredager 8-14, lørdager 9-15.

Eksamen rett etter kurset.

Man kan søke etter stipend fra Statens lånekasse.

Påmeldingsfristen har vært men det er et par ledige plasser så ta kontakt hvis du ønsker delta.

Krav om generell studiekompetanse fravikes for studenter med samisk tilhørighet, dvs. hvis du er same og har mistet ditt språk og ønsker ta det tilbake, eller hvis du jobber ved en offentlig institusjon i samisk område og ønsker å lære deg samisk, eller hvis f eks du har samisk famlilie eller bor i samisk område og ønsker å lære deg samisk. Mer informasjon: 95163430 / adm@e-skuvla.no. Kurset arrangeres i samarbeid med Samisk høyskole.

Kursavgift: kr 400 studieavgift til samisk høyskole og kr 1200 i materialavgift til E-skuvla.

Mer info:

Bamse
B
amse-bladet passer til barn i alderen 4-12 år og voksne som ønsker å lære seg mer samisk. Bamse har sin egen honning, som gjør han til verdens starkeste bjørn. Den hjelper ham, når han sammen med sine venner havner i spennende fortellinger i seriebladet Bamse – máilmmi gievrramus guovža. Her kan du bestille abonnement på bladet!

Les mer →

Hutkangiisá
H
utkangiisá er en nettressurs på nordsamisk for 4-5 årige barn. Her kan barn se på film der kunstnere, håntverkere og barn jobber med kreative ting. Barna finner også aktiviteter der man kan fargelegge, tegne, finne hva som er likt eller ulikt, spille på tromme osv. Det er også sanger, joiker, fortellinger og regler i Hutkangiisá.

Les mer →
Hutkangiisá →


Nigá/Nigka/Nihkki

Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden finnes på nord-, lulesamisk og sørsamisk!
Nigá/Nigka/Nihkki er fargerike nettsider for 4-5 årige barn (passer bra også for eldre barn). Med Nigá får barna lytte på fortellinger og sanger, øve seg på å telle til 10, lytte til bokstavlydene i samisk, jobbe med begrepene lik, forskjellige, større/mindre, størst/minst osv.
Nå finnes Nigá/Nigka/Nihkki nettsiden på lulesamisk/sørsamisk!

Les mer →

Nigá (nordsamisk)
Nihkki (lulesamisk)
Nigka (sørsamisk)


Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Davvisámi