E-skuvla tilbyr GRATIS nettbaserte kurs i nord-, lule- og sørsamisk. Til skolene tilbyr E-skuvla nettbaserte læremidler i og på samisk samt fjernundervisning i samisk for elever i grunnskole og videregående opplæring. E-skuvla er en offentlig godkjent nettskole.

Nyheter

Samisk begynnerkurs i Karasjok
D
en 17. september starter begynnerkurs i samisk (Sámegiella 1), med totalt 80 timers undervisning. Kurset vil være mandager og onsdager kl 18-20, språkpraksis noen fredager og en lørdag og en helgetur. Siste kursdag: 14.11. (Europarådets språknivå A1)

På kursene kombineres egen læring og samlinger med praktiske aktiviteter og prosjekt – så det blir mye gøy læring!

Rett etter begynnerkurset vil det arrangeres fortsettelseskurs, samme ukedager og klokkeslett som begynnerkurset:
Sámegiella 2 i perioden 19.11.-2018 – 30.1.2019 (80h) for deg som kan litt – Europarådets språknivå A2, første halvdel
Sámegiella 3 i perioden 4.2.2019 – 3.4.2019 (80 h) For deg som har kommet i gang – Europarådets språknivå A2, andre halvdel
Sámegiella 4 i perioden 8.4.2019 – 12.6.2019. (80 h) For deg som kan en hel del, men trenger mer – Europarådets språknivå B1, første del

Totalt vil du i løpet av studieåret kunne ta 320 timer i samisk! Kursene er gratis, men du betaler for kursmateriell og egenandel ved turer.

Påmelding: mob. 95163430 eller e-post adm@e-skuvla.no.

Kursene arrangeres i samarbeid med Kárášjoga Sámiid Searvi, med finansiering fra Kompetanse Norge.

Samisk gjennom praktiske aktiviteter 3 (fortsetning på SAAL2)
D
ette kurset passer deg som satser på å bli aktiv språkbruker, og har tatt f eks SAAL2 eller Davvin 1-4 (Europarådets språknivå B1).

Første samling: 15.9.
Samlinger: ca 1 gang i uken, veksler mellom fredager, lørdager og hverdagskvelder + 2 helgturer/helgsaktiviteter (totalt 150 timer).
Kursdager: 15.9, 22.9, 28.9, 2.10, 4.20, 10.10, 12.10, 19.10, 26.10, 27.10, 28.10, 2.11, 9.11, 16.11, 17.11, 18.11, 23.11, 24.11, 27.11, 29.11, 7.12, 15.12, 4.1, 11.1, 18.1, 22.1, 24.1 og 1.2.

Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Kurset arrangeres med finansiering fra Sametinget.
Kursavgift: kr 1500,-

Påmelding senest 12.9.2018 til: e-post adm@e-skuvla.no, mob. 95163430

Samisk kurs for deg som kan litt, 30 timer dagtid
D
ette er kurset for deg som har gått på begynnerkurs og ønsker å lære mer samisk. Kurset baserer seg på egenlæring på nett kombinert med samlinger med praktiske aktiviteter på dagtid.

Tidspunkt: Tirsdager kl 13 – 15.30
Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Oppstart: 26.9.2018
Samlinger: Totalt 12, siste gang 11.12.2018.
Påmelding senest 19.9.2018: til mia.lansman@karasjok.kommune.no, tlf. 920 13 681 eller adm@e-skuvla.no, tlf. 951 63 430.

Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Lese- og skrivekurs for samisktalende, 30 timer
D
ette er kurset for deg som ønsker å bli sikrerer rettskriving og som har som mål å bruke samisk i ditt arbeid/i saksbehandlingen.

Målgruppe: Ansatte i Karasjok kommune. Andre tas med hvis det er plass.
Tidspunkt: Onsdager 13 – 15.30
Kurssted: E-skuvla, Juhána Rásttoš geaidnu 6 (samme bygg som Averdi regnskapskontor), Karasjok
Oppstart: 26.9
Påmelding senest 19.9.2018 til mia.lansman@karasjok.kommune.no, tlf. 920 13 681 eller adm@e-skuvla.no, tlf. 951 63 430.

Kurset arrangeres i samarbeid med Karasjok kommune.

Bamse
B
amse-bladet passer til barn i alderen 4-12 år og voksne som ønsker å lære seg mer samisk. Bamse har sin egen honning, som gjør han til verdens starkeste bjørn. Den hjelper ham, når han sammen med sine venner havner i spennende fortellinger i seriebladet Bamse – máilmmi gievrramus guovža. Her kan du bestille abonnement på bladet!

Les mer →Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Davvisámi