E-skuvla tarjoaa saamenkielen virtuaalikursseja aikuisille. Saamenkielisille oppilaille on tarjolla saamenkielistä oppimateriaalia esim. matematiikassa, fysiikassa, yhteiskuntaopissa ja tietysti saamessa. Pienimmille on tarjolla saamenkielisiä kirjoja, nettisivuja ja pian myös sarjakuvia!

Uutudet

Bamse
B
amse-sarjakuvalehden ensimmäinen saamenkielinen numero ilmestyy 28.5.2013. Bamsella on oma jymyhunajansa, jonka avulla hänestä tulee maailman vahvin nalle. Sen avulla hän selviää mitä jännittävimmistä seikkailuista. Nyt sinäkin voit tilata saamenkielisen Bamse-lehden!

Lisätietoja/tilaukset →

Hutkangiisá
H on uusi esikouluikäisten nettisivu. Sivustolla voi katsella filmejä, joissa taiteilijat ja lapset tekevät taidetta. Lapset voivat itse väritellä ja piirtää, soittaa rumpuja, ja harjoitella erilaisia käsitteitä kuten samanlainen, erilainen, mikä ei sovi joukkoon jne. Sivuilla on myös lauluja ja kertomuksia, loruja ja joikuja. Sivusto on pohjoissaameksi.

Lue lisää →
Hutkangiisaan→


Nigá/Nigka/Nihkki

NNyt Nigá-jäniksen nettisivusto on käytettävissä sekä pohjois-, luulajan- ja eteläsaameksi! Nigán nettisivu on tarkoitettu esikouluikäisille ja alaluokkalaisille. Nigán mukana lapset saavat kuunnella tarinoita ja lauluja, laskea kymmeneen, ja tehdä erilaisia tehtäviä, joissa pitää löytää yhtä iso, isompi, pienempi, erilainen jne.

Lue lisää →

Nihkki (luulajansaameksi)
Nihkki (etelänsaameksi)
Nigka (pohjoissaameksi)


Mu uhca giellaoahpaš

Nettiharjoitukset on nyt uusittu. Pohjoissaamenkielinen nettisivu sisältää viisi teemaa: verbit, substantiivit, numeraalit, adjektiivit ja pronominit.

Lue lisää →
Mu uhca giellaoahpaš→


Nælját lávkke
Nælját lávkke on uusi virtuaalikurssi/oppimateriaali oppilaita varten, jotka lukevat luulajansaamea toisena kielenään tai vieraana kielenä.

Oppilaille →
Aikuisille →
Log-in→

Vállje giela / This post is also available in: Englanti, Eteläsaame, Norja, Pohjoissaame