Veahkki

Davvi- ja julevsámegielas geavahit bustávaid, mat eai leat mielde
davviriikkaid alfabeahtain:
- davvisámegielas: á š ŧ ŋ đ ž č
- julevsámegielas: á ŋ


Windows-vuogádagain don sáhtát divustit giellaválljemiid, nu ahte sáhtát
čállit sámi bustávaid. Válljes:

-Kontrollpanel
-Klokke, språk og område
-Region og språk
-Endre tastatur- eller andre inndatametoder
-Tastatur og språk
-Endre tastaturer
-Legg til
-Nordsamisk, Norge dahje Lulesamisk, Norge
-Ok


Šearpma vuolleravdii ihtá dalle giellaválljen. Go NO oidno, čálát dárogielbustávaiguin.
Jos deaddilat NO, de sáhtát dan sadjái válljet válljet SM (davvisámegiela). Dalle sáhtát
čállit sámi bustávaid.


Sámi bustávaid gávnnat dáid sajiin boallobeavddis:


Sáhtát molsut dáro- ja sámitastatuvrra gaskkas maid dan láhkai, ahte doalat
Alt boalu vuollin seammás go deaddilat Shift.

Operatiivavuogádat:
- Windows /NT/ XP / Vista/7 / Linux, Mac

Flash 9.0 dahje ođđasut:
- Viečča nuvttá siiddus www.adobe.com

Neahttalohkki:
- Jienaid bádden eaktuda Internet Explorer 5.5 dahje ođđasabbo. Muđui sáhttá geavahit eanaš neahttalohkkiid.

Pentium II 300MHz

64MB RAM dahje eanet

Dihtora dárkkisteapmi


Eaigo rahpas oahpponeavvut?
1. Deaddil Dárkkis prográmmaid siiddus http://portal.kunnskap.no/sm1
2. Buot dihtorgáibádusaid buohta galgá leat merkejuvvon ok


Leago Jienaid báddemis boasttuvuohta? Geahččal dán:
1. Geavat Internet Explorer

2. Viečča jienaidbáddenprográmma (gč. sierra fáttá)

3. Gidde neahttalohkki ja bija ala fas

4. Jávkat popup-blokeremiid, geahča rávvagiid dan birra

Leago boasttuvuohta Flasha buohta?

Viečča nuvttá Flash Readera siiddus www.adobe.com.


Iigo popup-ruvttoš ihtán?
Popup-blokeremiid bissehat Internet Exploreris ná:

Verktøy
– Popup-blokkering
– Innstillinger for Popup-blokkering
–Čále portal.kunnskap.no sadjái Adresse til webområde som skal tillates, deaddil Legg til.


Muhtin dihtoriin lea Google dahje Yahoo toolbar. Fuolat, ahte popupaid blokeren jáddaduvvo dain maid, dahje váldde eret olles bielkka.


Jienaid bádden
Sámegiela oahpponeavvuin ja kurssain lea vejolaš báddet iežas jiena ja buohtastahttit gárvves jienain. Dat eaktuda ahte dus lea Internet Explorer.


Vuosttaš háve dihtor sajáiduhttá automáhtalaččat báddenprográmmaža (plugin) du dihtorii. Skuvllaid dihtorčeahppi sáhttá dan sajáiduhttit gárvvisin ovdalgo oahppit bargagohtet oahpponeavvuin: http://www.kunnskap.no/docs/portal/rcg2flash2.exe

Deaddil “kjør” guktii, dasto “ok”. Dat eaktuda administráhtorvuoigatvuođa dihtorii, dábálaččat dušše IKT-bargi sáhttá dan dahkat skuvllas.

Jienat vurkejuvvojit gaskaboddasaččat dihtorii, ja sihkkojuvvojit go geavaheaddji johtá eará siidui.


Vállje giela / This post is also available in: English, Suomi, Saemien, Norsk